صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۰.۳۸۳ (۱.۹۷۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۶.۲۹۷ (۱.۹۸۷)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۴۹.۹۰۹ %۱۰.۲۴۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۱۹۰.۲۲۸ %۱۰.۷۹۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۲۶۴.۴۳۹ %۲۶.۴۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ %۹۱.۴۷۳ %۵۸۲۲.۹۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۶۷.۱۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۶۸.۴۷)% (۹.۵۵)%