اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۰.۰۱۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (۵.۵۱۷)% (۰.۷۱۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (۶.۸۶۲)% %۷.۶۱۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۴.۲۰۸ (۰.۳۲۱)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱۷.۳۷۹ %۰.۶۹۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۱۹.۹۴۶ %۱۲.۴۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ %۷۶.۹۵۲ %۸۴۰۲.۱۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۶۷.۱۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۶۸.۴۷)% (۱۰.۱۶)%