صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹۹,۱۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۰۰,۸۶۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۴۴,۷۶۲,۶۹۰,۹۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۰,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۸,۰۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۸,۰۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۷۲۰,۵۳۴ ۱,۷۱۸,۰۶۲ ۱,۷۱۸,۰۶۲ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۴۴,۷۶۲,۶۹۰,۹۹۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۷۲۰,۵۶۹ ۱,۷۱۸,۰۹۷ ۱,۷۱۸,۰۹۷ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۴۴,۷۹۴,۳۳۷,۴۴۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۷۲۰,۶۵۳ ۱,۷۱۸,۱۸۰ ۱,۷۱۸,۱۸۰ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۴۴,۸۶۹,۲۹۲,۷۰۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۷۲۰,۱۱۷ ۱,۷۱۷,۶۴۸ ۱,۷۱۷,۶۴۸ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۴۴,۳۹۰,۶۷۷,۸۷۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۷۱۹,۲۹۰ ۱,۷۱۶,۸۱۶ ۱,۷۱۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۴۳,۶۴۲,۵۴۷,۱۸۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۶۸۱,۸۹۰ ۱,۶۷۹,۴۵۵ ۱,۶۷۹,۴۵۵ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۱۰,۰۵۰,۱۱۱,۶۲۵
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۶۷۴,۸۶۷ ۱,۶۷۲,۴۳۹ ۱,۶۷۲,۴۳۹ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۵۰۳,۷۴۱,۹۹۶,۱۱۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۶۲۷,۸۱۲ ۱,۶۲۵,۴۵۵ ۱,۶۲۵,۴۵۵ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۱,۴۹۶,۶۰۲,۸۸۸
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۶۲۷,۸۹۲ ۱,۶۲۵,۵۳۵ ۱,۶۲۵,۵۳۵ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۱,۵۶۹,۰۶۱,۲۷۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۶۲۷,۹۷۳ ۱,۶۲۵,۶۱۶ ۱,۶۲۵,۶۱۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۱,۶۴۱,۵۲۰,۳۹۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۵۸۳,۹۰۹ ۱,۵۸۱,۶۱۴ ۱,۵۸۱,۶۱۴ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۲۲,۰۷۸,۲۸۷,۰۲۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۶۰۲,۲۴۳ ۱,۵۹۹,۹۲۴ ۱,۵۹۹,۹۲۴ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۳۸,۵۴۱,۴۹۸,۳۹۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۶۱۹,۸۵۳ ۱,۶۱۷,۵۱۶ ۱,۶۱۷,۵۱۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۵۴,۳۵۹,۰۴۴,۱۸۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۶۱۱,۸۹۷ ۱,۶۰۹,۵۷۶ ۱,۶۰۹,۵۷۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۴۷,۲۱۹,۲۴۶,۳۷۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۶۳۳,۵۳۹ ۱,۶۳۱,۱۸۷ ۱,۶۳۱,۱۸۷ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۶,۶۵۰,۷۵۱,۴۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۶۳۳,۶۳۹ ۱,۶۳۱,۲۸۷ ۱,۶۳۱,۲۸۷ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۶,۷۴۰,۴۲۸,۵۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۶۳۳,۷۳۹ ۱,۶۳۱,۳۸۶ ۱,۶۳۱,۳۸۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۶,۸۳۰,۱۰۹,۳۳۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱,۶۳۳,۸۳۹ ۱,۶۳۱,۴۸۶ ۱,۶۳۱,۴۸۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۶,۹۱۹,۷۹۳,۸۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱,۶۳۳,۹۳۸ ۱,۶۳۱,۵۸۶ ۱,۶۳۱,۵۸۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۰ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۶۷,۰۰۹,۴۷۵,۰۲۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱,۶۱۸,۷۹۳ ۱,۶۱۶,۴۵۶ ۱,۶۱۶,۴۵۶ ۰ ۰ ۴,۸۲۴,۷۶۹ ۲,۴۳۶ ۳,۹۲۵,۶۳۸ ۸۹۹,۱۳۱ ۱,۴۵۳,۴۰۶,۰۴۷,۵۲۷
  مشاهده همه