اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ بیانیه سیاست گذاری صندوق دانلود