اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سبدگردان آرمان آتی ۳۴,۶۵۰
۲ گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی ۳۵۰
تعداد کل ۳۵,۰۰۰