صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 34.650
2 گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی 350