اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۷ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۷ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ (۱.۸) ۰.۰۴ (۹۹.۸۷) ۱۵.۶۶
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ (۲.۱) (۰.۴۱) (۹۹.۹۶) (۷۷.۷۷)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۳ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۹ ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (۱.۷۷) (۰.۳۵) (۹۹.۸۵) (۷۱.۸)
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ (۰.۱۹) ۲۰.۴۶ (۵۰.۵۶)
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۱.۴۱) (۰.۲۳) (۹۹.۴۵) (۵۷.۰۱)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ (۱.۸) ۱.۷۲ (۹۹.۸۷) ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۴.۱۹ ۴.۲ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۸۷ ۰.۵ ۲,۲۵۲.۴۴ ۵۰۸.۶۹
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ (۲.۰۲) ۰.۷۳ (۹۹.۹۴) ۱,۳۳۶.۶۷
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ (۲.۸۶) ۰.۱ (۱۰۰) ۴۶.۱۷
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ (۳.۸۸) (۱.۱) (۱۰۰) (۹۸.۲۴)
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ (۰.۴۸) ۰.۵۲ (۸۲.۹۷) ۵۶۹.۸۲
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۴ ۰