صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/11 460,115 459,419 459,419 0 197 4,729,217 0 863,579 3,865,638 1,775,949,170,792
82 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/10 452,139 451,458 451,458 0 0 4,729,020 0 863,579 3,865,441 1,745,083,167,453
83 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/09 450,896 450,217 450,217 0 0 4,729,020 0 863,579 3,865,441 1,740,286,543,975
84 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/08 462,788 462,091 462,091 0 0 4,729,020 0 863,579 3,865,441 1,786,183,767,867
85 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/07 466,873 466,174 466,174 0 0 4,729,020 0 863,579 3,865,441 1,801,968,517,585
86 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/06 466,899 466,200 466,200 0 224 4,729,020 0 863,579 3,865,441 1,802,069,190,248
87 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/05 465,477 464,778 464,778 0 203 4,728,796 0 863,579 3,865,217 1,796,466,036,617
88 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/04 458,080 457,392 457,392 0 0 4,728,593 0 863,579 3,865,014 1,767,825,340,909
89 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/03 467,605 466,905 466,905 0 0 4,728,593 0 863,579 3,865,014 1,804,593,504,951
90 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/02 482,011 481,288 481,288 0 114 4,728,593 0 863,579 3,865,014 1,860,184,091,504
91 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/08/01 481,280 480,557 480,557 0 0 4,728,479 0 863,579 3,864,900 1,857,305,017,341
92 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/30 498,459 497,711 497,711 0 0 4,728,479 0 863,579 3,864,900 1,923,603,608,389
93 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/29 498,431 497,683 497,683 0 0 4,728,479 0 863,579 3,864,900 1,923,495,790,950
94 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/28 498,459 497,711 497,711 0 177 4,728,479 0 863,579 3,864,900 1,923,603,271,512
95 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/27 504,427 503,668 503,668 0 392 4,728,302 0 863,579 3,864,723 1,946,538,943,380
96 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/26 494,307 493,560 493,560 0 302 4,727,910 0 863,579 3,864,331 1,907,279,896,764
97 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/25 501,857 501,098 501,098 0 614 4,727,608 484 863,579 3,864,029 1,936,258,513,725
98 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/24 506,100 505,341 505,341 0 0 4,726,994 0 863,095 3,863,899 1,952,587,833,786
99 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/23 499,377 498,626 498,626 0 0 4,726,994 0 863,095 3,863,899 1,926,642,207,995
100 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1400/07/22 499,404 498,653 498,653 0 737 4,726,994 0 863,095 3,863,899 1,926,746,684,061